Αντικείμενο: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Το Αντικείμενο ανήκει στον Οργανισμό: ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Λεζάντα  
Περιγραφή  
Δήλωση Πνευμ. Δικαιωμάτων Copyright © ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκμετάλλευση
Προστασία 0
Σύστημα Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων SilkDRM
Ιδιότητα Φυσικό Πρόσωπο Νομικό Πρόσωπο
Δημιουργός Αρχικού Αντικειμένου    
Δημιουργός Εικόνας    
Κάτοχος Πνευματικών Δικαιωμάτων   ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Απεικονιζόμενος    
Ψηφιοποιητής    
Άτομο που δημιούργησε την έκδοση    
Άτομο που έκανε την τροποποίηση    
Άτομο που έκανε την τελευταία τροποποίηση    
Μοναδικά Αναγνωριστικά
DOI  
ISBN  
Αναγνωριστικό υδατογράφησης 17364
Μοναδικό αναγνωριστικό οργανισμού magazines.364
Handle  
Από που πωλείται το αντικείμενο
URL Περιγραφή